Procesverbetering

Heb je als organisatie duidelijk welke (klant)processen verbeterd moeten worden? Bijvoorbeeld door slechte cijfers van een klanttevredenheidsonderzoek? Dan is de volgende stap hier concreet mee aan de slag te gaan. Maar hoe pak je dit aan?

A-Result maakt gebruik van de inmiddels bewezen lean-methodiek en focust op de drie pijlers: procesverbetering, prestatiemanagement en personeel. 

Procesverbetering: het proces vanuit de klant

Bij LEAN worden de processen bekeken vanuit het perspectief van de klant. LEAN brengt in kaart waar in het proces er onnodige kosten, tijd- en kwaliteitsverlies optreden. Het verschil met traditionele procesbenadering is dat LEAN heel nadrukkelijk kijkt naar de factor tijd. 

Prestatiemanagement: van ambitie naar praktijk

De ambities op managementniveau zijn vaak abstracte begrippen voor de medewerkers op de werkvloer. Hierdoor ontbreekt een koppeling tussen de niveaus, en worden doelen niet bereikt. Bij LEAN worden de strategische beslissingen gekoppeld aan praktische en meetbare indicatoren op de werkvloer.
Door hier regelmatig over te spreken ontstaat er een gezamenlijke focus.

Personeel: de belangrijkste spil

De mensen op de werkvloer zijn de belangrijkste spil als het gaat om het succesvol verbeteren van een proces. Collega’s zijn alleen bereid hun werkwijze aan te passen wanneer ze zelf zien dat ze invloed hebben en dat het effect heeft. A-Result heeft een lean-spel ontwikkeld met een fictief klantproces, speciaal
voor corporaties. Het spel wordt gespeeld met het MT, teamleiders én medewerkers. 

Direct de eerste resultaten

Onder begeleiding van A-Result wordt er gestart met één klantproces. Met het MT worden de doelen bepaald. In twee workshops wordt het huidige proces onder de loep genomen, knelpunten geïdentificeerd en het gewenste proces in kaart gebracht. Een verbeteragenda met concrete aanbevelingen wordt gezamenlijk opgesteld. 

De medewerkers kunnen direct aan de slag met de verbeterpunten die zijzelf hebben aangedragen. Binnen een tijdsbestek van 6 tot 8 weken zijn de eerste resultaten zichtbaar.