De Barometer

stuurmodel voor woningcorporaties

Sturen en verantwoorden

Iedere corporatie heeft doelstellingen. Veelvoorkomende zijn het terug dringen van leegstand, het verhogen van de huurderstevredenheid en het terugdringen van de bedrijfskosten.
Maar hoe zorg je er nu voor dat deze doelstellingen werkelijkheid worden? 

Van managementdoel naar praktijk

Doelstellingen worden geformuleerd door het management. Maar de aanpassingen die gedaan moeten worden om de doelstellingen te bereik en liggen op de werkvloer. Het is ingewikkeld om erachter te komen waar de meeste winst te halen valt. Zo kun je je bijvoorbeeld afvragen of hoge leegstandcijfers veroorzaakt worden omdat er geen goede match gemaakt kan worden, of omdat de opzegging niet goed doorgegeven wordt van de ene afdeling naar de andere afdeling. 

Wat moet gemeten worden?

De Barometer maakt gebruik van standaardmetingen in de woningbranche. Door ervaring weten we welke processen zich afspelen in een corporatie. Daarna kijken we samen welke waarden aanvaardbaar zijn. Sommige waarden zijn opgelegd door de overheid. Met De Barometer is het dan eenvoudig om aan te tonen dat je binnen de norm werkt. Andere waarden bepaal je zelf, waarbij wij met onze kennis van de markt aan kunnen geven wat realistisch is. 

Samenhang tussen indicatoren

Of de doelstellingen op managementniveau behaald worden, wordt bepaald door de onderliggende, uitvoerende laag. De Barometer maakt dit inzichtelijk. Dit geldt ook voor de tussenliggende lagen. Ook hiervoor geldt; omdat A-Result al jaren meedraait in de branche sluit het stuurmodel naadloos aan op de  standaarden in de markt. Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden. 

DE BAROMETER IS WERKBAAR GEMAAKT MET DE TREND SOFTWARE

Om het het model en de software naadloos op elkaar te kunnen laten sluiten hebben we TREND zelf ontwikkeld.

Lees hoe TREND het stuurmodel in de praktijk brengt